Ceník a volné termíny

Ceny platnost od 10. 1. 2017

Všechny ceny jsou včetně lůžkovin, vody, plynu, parkovného u chaty a DPH ve výši 15%. El. energie je taktéž zahrnuta v ceně, mino mimosezónního ubytování.  K ceně je, ale nutné přičíst turistický poplatek obci, který se zvedl na 15 Kč osoba den a poplatek za lůžko 2 Kč a ještě poplatek za autorská práva našich rádoby umělců dle zákona č.121/2000 Sb. (autorský zákon) za televizi a rádio.

Upozornění:

Od 1. 11. 2016 je nutné provést všechny platby pouze elektronicky a to na účet společnosti. Není možné doplácet v hotovosti při příjezdu, nebo v průběhu pobytu. Děkujeme za pochopení.

Informujeme Vás, že o Vás zpracováváme OÚ na základě daného účelu a to v souladu GDPR.

 

 

 

termín od 23. 5. 2020 - 6. 6. 2019 (mimo sezónní ubytování)*

apartmán (4 - 5 lůžek)

    927,00 Kč/noc

min. 2 noci

rodinné ubytování (14 lůžek)

 2 195,00 Kč/noc

min. 2 noci

celá chata (18 lůžek)

 2 875,00 Kč/noc

min. 2 noci

 

termín od 8. 6. 2019 - 7. 9. 2019 (letní prázdniny)

apartmán (4 - 5 lůžek)

  8 761,00 Kč/týden

 

rodinné ubytování (15 lůžek)

15 837,00 Kč/týden

 

celá chata (18 lůžek)

19 737,00 Kč/týden

 

 

apartmán (4 - 5 lůžek)

  1 354,00 Kč/noc

 min. 2 noci

rodinné ubytování (15 lůžek)

  2 320,00 Kč/noc

 min. 2 noci

celá chata (18 lůžek)

  3 061,00 Kč/noc

 min. 2 noci

V letní sezóně upřednostňujeme ubytování týdenní, pouze po telefonické dohodě,

lze dohodnou i kratší termín, min. dvě noci.

termín od 8. 9. 2019 - 30. 9. 2019 (mimo sezónní ubytování) 

 

apartmán (4 - 5 lůžek)

   927,00 Kč/noc

min. 2 noci

rodinné ubytování (14 lůžek)

  2 195,00 Kč/noc

min. 2 noci

celá chata (18 lůžek)

  2 875,00 Kč/noc

min. 2 noci

 

 

termín od 21. 12. 2019 - 27. 12. 2019 (vánoční týden So - Pá)   

apartmán (4 - 6 lůžek)

10 200,00 Kč/týden

 

rodinné ubytování (14 lůžek)

18 862,00 Kč/týden

 

celá chata (18 lůžek)

27 300,00 Kč/týden

 

 

termín od 28. 12. 2019 - 4. 1. 2020 (silvestrovský  týden)

celá chata (18 lůžek)

41 900,00 Kč/týden

 Obsazeno

 

termín od 2. 1. 2019 - 5. 1. 2019 prodloužený víkend 

apartmán (4 - 6 lůžek)

  6 800,00 Kč/víkend

 

rodinné ubytování (14 lůžek)

 13 800,00 Kč/víkend

 

celá chata (18 lůžek)

 15 000,00 Kč/víkend

 

termín od 4. 1. 2020 - 25. 1. 2020 a od 7. 3. do 21. 3. 2020 (zimní sezóna I)

apartmán (4 - 6 lůžek)     

 9 200,00 Kč/týden

 

rodinné ubytování (14 lůžek)

19 400,00 Kč/týden

 

celá chata (18 lůžek)

28 800,00 Kč/týden

 

termín od 25. 1. 2020 - 7. 3. 2020 (zimní sezóna II)

apartmán (4 - 6 lůžek)     

10 700,00 Kč/týden

 

rodinné ubytování (14 lůžek)

21 400,00 Kč/týden

 

celá chata (18 lůžek)

30 800,00 Kč/týden

 


V zimní sezóně jsou pobyty pouze týdenní. 

*u mimosezóního ubytování platí jen v měsících červen a září,

v měsících duben, květen, říjen, listopad je ubytování možné po dohodě s tím,

že je nutné počítat s úhradou nákladů na vytopení chaty 4.000 Kč až 6.000 Kč,

úklid chaty 2.500 Kč, povlečení 55 Kč osoba.

** sleva 1.000 Kč/týden zimní sezóna rodinné ubytování a celá chata

pro stálé klienty.

 

 Volné  termíny - zima 2020 a léto 2019

Letní prázdniny 2019

Volno celá chata od 24. 8. 2019 – 31. 8. 2019

Zimní sezóna I

Volno celá chata od 4. ledna do 25. ledna 2020

Zimní sezóna II

Volno celá chata od 29. února do 7. března 2020

 

 

 

 Obsazené termíny -  zima, léto 2019   

10. 8. 2019   - 17. 8. 2019      Obsazeno – Celá chata

17. 8. 2019   - 24. 7. 2019      Obsazeno – Celá chata

28. 12. 2019 -  4. 1. 2020       Obsazeno – Celá chata

25. 1. 2020   -  1. 2. 2020       Obsazeno – Rodinné ubytování

 1. 2. 2020    - 29. 2. 2020      Obsazeno – Celá chata

*obsazeno - zaplacená záloha

**zamluveno - po zaplacení zálohy se změní na obsazeno

***storno podmínky

1.       Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 60 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze nebo v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 30% z celkové ceny pobytu.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 14 do 60 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny pobytu.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 13 dnů před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.

2.       Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).

3.       Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

4.       Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.

5.       V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

6.       Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy,(resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, který určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

7.       Od 1. 11. 2016 z důvodu zavedení EET jsou platby možné pouze převodním příkazem a veškeré platby je nutné uhradit před příjezdem.

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů.

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1) jméno a příjmení

2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

4) telefonní číslo

 

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení,

adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

fyzické osoby, které ubytování poskytl.

            - tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

                                                                            Zpracování osobních údajů

a) Uložení

-       údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

-       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

-       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle

     zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo

poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

 

 

17. 4. 2018

 

Mgr. David Mátl, jednatel společnosti Entes Consulting spol. s r. o.